Chính sách bảo mật

Công ty địa ốc Phú Long quản lý trang web https://mailandhanoicity.net/ (gọi tắt là “Trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, và Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân từ người sử dụng Trang web.

1. Mục Đích Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và nâng cao Trang web. Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này khi sử dụng Trang web.

2. Thông Tin Cá Nhân

Trong quá trình sử dụng Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên của bạn (“Thông Tin Cá Nhân”).

3. Dữ Liệu Nhật Ký

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Nhật Ký, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web bạn truy cập, thời gian truy cập và thông tin khác. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ bên thứ ba như Google Analytics để thu thập và phân tích dữ liệu này với tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư toàn cầu.

4. Giao Tiếp

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để liên lạc qua bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc vật liệu quảng bá khác. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cần thiết và không chia sẻ với bên thứ ba.

5. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Bạn có thể quản lý cookie trong trình duyệt, nhưng việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng Trang web.

6. Bảo Mật

Bảo mật thông tin cá nhân là ưu tiên, mặc dù không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ nào là hoàn toàn an toàn.

7. Thay Đổi Trong Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực từ 01/01/2024 và có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau sự thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những sửa đổi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật.